Lietuvos vyskupai kitąmet ketina paaukoti Lietuvą Nekaltajai Marijos Širdžiai

Kitąmet minint atkurtos Lietuvos valstybės šimtmetį mūsų šalis bus paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai, ketvirtadienį pranešė Lietuvos vyskupų konferencija.

Vyskupai, nuo pirmadienio iki trečiadienio Vilniuje posėdžiavę LVK plenariniame posėdyje, nusprendė Lietuvos paaukojimo aktą atlikti Trakuose 2018 m. vasario 11 d. – likus penkioms dienoms iki valstybės atkūrimo 100-ųjų metinių. Plenarinio posėdžio metu taip pat buvo renkami įvairių LVK organų ir komisijų vadovai. Pačiai konferencijai vadovauti vėl buvo perrinktas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, o jo pavaduotojo pareigas toliau eis Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas.

Primename, kad 1934 m. liepos 1 d., Pirmojo tautinio eucharistinio kongreso metu, Lietuvos vyskupai kartu su prezidentu Antanu Smetona, vyriausybės bei kariuomenės vadais paaukojo Lietuvą Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai.

Švenčiausioji Jėzaus Širdie, pasigailėk mūsų!
Nekaltoji Marijos Širdie, melski už mus!

Tema: