Koplyčios

 
KAUNAS
Aušros Vartų Švč. M. Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčia
 
 
 
Adresas: Birutės g. 1, (prie Panemunės troleibusų žiedo)
Troleibusai: Nr. 1, 4
Autobusai: Nr. 3, 43, 46
Mikroautobusai Nr. 52, 53
  
PAMALDŲ TVARKA
Sekmadieniais:
9.00 Švč. Sakramento adoracija,
10.00 giedotinės šv. Mišios su pamokslu.
Po Mišių: trumpa katechezė  
 
Šiokiadieniais: 
II:       18.00 šv. Rožančius 
          18.30 šv. Mišios
III:      18.00 šv. Rožančius  
          18.30 šv. Mišios
IV:      18.00 Švč. Sakramento adoracija su šv. Rožančiumi,
          19.00 šv. Mišios
V:       18.00 šv. Rožančius (lotyniškai)
          18.30 šv. Mišios  
          (Pirmaisiais mėnesių penktadieniais - 18.00 Sakramento adoracija su Rožančiumi, 19.00 šv. Mišios)
VI:      9.15 šv. Mišios.  
          (Pirmaisiais mėnesių šeštadieniais - 17.00 iškilmingas šv. Rožančius, 18.00 šv. Mišios)
 
*Šv. Mišios laikomos tradicinėmis Romos apeigomis lotynų kalba.
*Yra galimybė atlikti išpažintį, gauti kitus sakramentus, įsigyti katalikiškos literatūros ir vaizdinės medžiagos.
 
_______________________________________________________
 
ŠIAULIAI
Šv. Juozapo namai
 
 
 
Adresas: Tilvikų g. 12 (nusukimas nuo Ežero gatvės, netoli laidojimo rūmų)
 
 
_______________
Galima susitarti dėl kitų sakramentų ligonių aplankymo ir katekizmo pamokų.
Tel.:8-604-57293