Atsivertėliai iš islamo prašo Popiežiaus liautis skatinus Vakarų islamizavimą

Grupė iš islamo į katalikų tikėjimą atsivertusių tikinčiųjų nusiuntė pop. Pranciškui dramatišką atvirą laišką. Jį jau pasirašė daugiau nei 3000 buvusių musulmonų. Laiške kritikuojama „naivi ir pavojinga nuostata“ islamo atžvilgiu ir reikalaujama liautis rėmus Europos islamizavimą. Tai esąs „gyvenimo ir mirties klausimas“.

Vien tik Biblija? Principo „Sola Scriptura“ klaidingumas

Anot protestantų, Biblija – taip kaip ją supranta kiekvienas atskiras tikintysis – yra vienintelis religinio autoriteto ir krikščionių tikėjimo šaltinis. O katalikai laikosi nuostatos, kad tiesioginė tikėjimo taisyklė yra Bažnyčios mokymas. Bažnyčia gauna savo doktriną iš dviejų Dievo Apreiškimo šaltinių – tiek rašytinio Žodžio, vadinamo Šventuoju Raštu, tiek sakytinio Žodžio, žinomo kaip „Tradicija“. 

Sielos nemirtingumas (III). Apreiškimo žinia.

Filosofiniai sielos nemirtingumo ir pomirtinio teisingumo įrodymai yra gana netobuli: jie neatsako, koks bus tas nuosprendis, tas atlygis ar bausmė, tas gyvenimas po mirties. Atsakymai į šiuos klausimus viršija prigimtinį protą. Tačiau Dievas dėl savo begalinės išminties ir gerumo norėjo, kad mes pažintume būsimojo gyvenimo paslaptis, ir patikėjo šį Apreiškimą savo Sūnaus, Jėzaus Kristaus, įsteigtai Katalikų Bažnyčiai.

Dvasinė mankšta: 10 trumpų patarimų, kaip išlikti dvasiškai sveikam

Sveikas organinis maistas, sporto klubai, vitaminai, kelionės į egzotinius kraštus ir t. t. yra būdai palaikyti gerą fizinę sveikatą. Be abejonės, visa tai gali būti naudinga dėl vienos paprastos priežasties: mūsų kūnai yra Šventosios Dvasios buveinė. 

Deja, dažnai pasiduodame vienai klaidai: kūno reikmes statome aukščiau sielos, o tai yra neteisinga vertybių hierarchija.