Naujasis Mišių ritualas (II)

„Mišių celebravimas atsigręžus į žmones turi pabrėžti Mišių, kaip puotos, pobūdį. Šiuo atveju kunigas už stalo vadovauja puotai ir todėl, žinoma, atsisuka į žmones. Kadangi šv. Mišios nėra jokia puota, šią praktiką reikia atmesti.“

Toliau skelbiame ištrauką iš knygos „Katalikų katekizmas apie Bažnyčios krizę" antrosios, papildytos, laidos (2010 m.).

Dvasinė mankšta: 10 trumpų patarimų, kaip išlikti dvasiškai sveikam

Sveikas organinis maistas, sporto klubai, vitaminai, kelionės į egzotinius kraštus ir t. t. yra būdai palaikyti gerą fizinę sveikatą. Be abejonės, visa tai gali būti naudinga dėl vienos paprastos priežasties: mūsų kūnai yra Šventosios Dvasios buveinė. 

Deja, dažnai pasiduodame vienai klaidai: kūno reikmes statome aukščiau sielos, o tai yra neteisinga vertybių hierarchija.

Vysk. Fellay: Kodėl aš pasirašiau „Correctio filialis“

2017 m. rugsėjo 24 d. grupė dvasininkų, teologijos specialistų ir religijos ekspertų paskelbė „Sūnišką pataisymą“ (lot. correctio filialis) popiežiui Pranciškui. Jame jie nurodė septynias erezijas, slypinčias apaštališkajame paraginime „Amoris laetitia“. Vysk. Bernardas Fellay buvo pirmasis vyskupas, pasirašęs „Pataisymą“ (jau po jo įteikimo Popiežiui). FSSPX.News jo paklausė, kodėl jis taip pasielgė.