Liuterio mokymo apie nuteisinimą klaidos

Artėjant 500-osioms protestantų maišto metinėms ir Romos modernistų planuojamam šio įvykio „paminėjimui“, būtų gera proga apžvelgti Liuterio klaidas ir erezijas nuteisinimo klausimu, taip pat tiesioginius jų vaisius (Mt 7:20). Pamatysime, kad Liuterio mokymas apie nuteisinimą vien tikėjimu (sola fide) nėra tiesiog „tikėjimas be darbų“, kaip kai kurie įsivaizduoja, bet greičiau kyla iš visiškai kitokios tikėjimo sampratos, pagal kurią, tikėjimas nuteisinąs ir išganąs žmogų nereikalaudamas paklusnumo moraliniam įstatymui.

Antrasis Dievo Motinos apsireiškimas Fatimoje ir jo pamokos (pamokslas)

Antrojo apsireiškimo pabaigoje vaikai išvydo kai ką labai įspūdinga. Jie pamatė ŠIRDĮ, apsuptą erškėčių, kurie atrodė lyg ją perdūrę. Vaikai suprato, kad tai Nekaltoji Marijos Širdis, kurią labai žeidžia žmonių piktžodžiavimai ir nuodėmės, ir kad toji Širdis prašo ištikimų katalikų už jas atsilyginti.

Tęstinumo hermeneutikos mitas

Konservatyvios grupės kartu su daugeliu Bažnyčios narių puoselėja ypatingą pagarbą Vatikano II Susirinkimui ir jo dokumentams. Tiesą sakant, pastoracinį susirinkimą jie iškelia iki neklaidingos dogmos lygio. Remdamiesi Benedikto XVI tęstinumo hermeneutikos teze, jie stengiasi aiškinti Vatikano II Susirinkimą Tradicijos šviesoje, nematydami jame jokio pertrūkio, jokios, net menkiausios, klaidos, pritardami viskam. Taip negalima.