Jūs verksite ir vaitosite, o pasaulis džiūgaus (pamokslas)

"...Gaila, bet galime sakyti, kad atrodo, kad mūsų Viešpats iš tikrųjų pasitraukia šiais laikais iš Jo Bažnyčios ir nuo mūsų. Tokia sunki krizė Katalikų Bažnyčioje yra šiuo metu! Tokia painiava dėl katalikų mokymo apie šeimą, Mišias, ekumenizmą, religinę laisvę, Bažnyčios esmę, popiežystę , teologiją, dvasingumą ir t.t.!  Yra dezorientacija, sutrikimas..."

Ar popiežius Pranciškus iš tiesų neigia pragarą?

Prieš pat Velykas pasaulio žiniasklaidą apskriejo sensacinga naujiena, neva Popiežius neigia pragaro egzistavimą. Italų žurnalistas, ateistas ir Popiežiaus draugas Eugenio Scalfari kovo 28 d., Didįjį Ketvirtadienį, kairiųjų dienraštyje „La Reppublica“ teigė, jog duodamas jam eilinį interviu Šventasis Tėvas sakęs, kad sielos, kurios neina į dangų, yra sunaikinamos.

Proto prisikėlimas (velykinis pamokslas)

...Reikia prisikelti su Kristumi šiandien brangieji. Per Krikštą mūsų siela tam tikra prasme atgimsta. Bet, mūsų protas taip pat turi, kaip sakyti, atgimti. Mes ne angelai. Angelai gauna visą žinojimą iš pradžių. Bet mes turime studijuoti ir skaityti, jeigu norime suprasti ir žinoti. Todėl, pirmiausiai, mūsų protas turi prisikelti. Mūsų protas turi išeiti iš tamsos ir klaidingo pasaulio. Tiek daug klaidų! Tiek daug tamsos! Todėl, tai turi būti pirmiausias dalykas: Proto prisikėlimas.

Velykų laiko paslaptis

Galėtume sakyti, kad Velykos yra šventosios liturgijos paslapčių viršūnė. Kiekvienas, kam teko laimė visu protu ir širdimi pasinerti į Velykų paslapties pažinimą ir meilę, pasiekė patį antgamtinio gyvenimo centrą. Todėl mūsų šventoji Motina Bažnyčia, atsižvelgdama į mūsų silpnumą, kiekvienais metais mus iš naujo tam rengia. 

Griežti Kristaus žodžiai

Daugelis, turbūt, yra girdėję dažnai kartojamus pakilius Jėzaus posakius apie artimo meilę ir pakantumą, tokius kaip, pavyzdžiui: „Mylėkite vienas kitą, kaip aš jus mylėjau.“ Tačiau tikroji meilė visada reiškia kai ką daugiau nei tik gražius žodžius ir šiltus jausmus. Didžiausia meilė meta iššūkį ir daro sunkius sprendimus. Didžiausia meilė yra atiduoti savo gyvybę už kitą, net jei tas kitas spjaudo, keikia ir nukryžiuoja mylintįjį.

Ar Paulių VI galima vadinti palaimintuoju?

Šventasis Tėvas Pranciškus pranešė, kad šių metų spalio mėnesį paskelbs šventuoju Paulių VI - popiežių, didele dalimi atsakingą už Bažnyčią ištikusią krizę. Ar gali mąstantis katalikas sutikti su šiuo sprendimu? Ar tai nėra tiesiog Vatikano II Susirinkimo kanonizacija? Siūlome paskaityti šį prieš keletą metų parašytą straipsnį, parodantį, kad pop. Paulius VI negali būti vadinamas palaimintuoju, o juo labiau - šventuoju.

Ar dažnai turėtume priimti Šv. Komuniją?

Šv. Jonas Kasianas V a. rašo: „Neturime vengti šv. Komunijos dėl to, kad laikome save nuodėmingais. Turime artintis prie jos dažniau, kad būtų pagydyta mūsų siela ir nuskaistinta dvasia, tačiau artinkimės su tokiu nusižeminimu ir tikėjimu, kad, laikydami save nevertais, dar labiau trokštume vaistų savo žaizdoms išgydyti.“