„Pasirengęs kovai“: Nauja laida skatina katalikus atrasti savo „kovos dvasią“

Nauja „EWTN“ sukurta laida ragina katalikus būti „pasirengusius kovai“ už savo sielas ir naudotis daugeliu nuostabių, bet šiais laikais nepelnytai užmirštų dvasinių ginklų. Šią dešimties serijų laidą veda katalikų apologetas Dogas Beris (Doug Barry).

Toliau pateikiamame interviu Beris paaiškina, kaip velnias puola žmones, o per juos – patį Dievą, ir ką galima padaryti dėl „iki šiol neregėto moralės nuosmukio“, su kuriuo susiduria mūsų visuomenė.

Velykų laiko paslaptis

Galėtume sakyti, kad Velykos yra šventosios liturgijos paslapčių viršūnė. Kiekvienas, kam teko laimė visu protu ir širdimi pasinerti į Velykų paslapties pažinimą ir meilę, pasiekė patį antgamtinio gyvenimo centrą. Todėl mūsų šventoji Motina Bažnyčia, atsižvelgdama į mūsų silpnumą, kiekvienais metais mus iš naujo tam rengia. 

Šv. Pijaus X kunigų brolijos Generalinių namų oficialus pranešimas dėl komisijos „Ecclesia Dei“ laiško apie Brolijos tikinčiųjų santuokas

2015 m. rugsėjo 1 d. pop. Pranciškus suteikė Šv. Pijaus X kunigų brolijos kunigams leidimą per Šventuosius metus klausyti tikinčiųjų išpažinčių, o 2016 m. lapkričio 20 d. šį leidimą pratęsė nenustatytam laikui. Dabar Generaliniai namai sužinojo, kad Šventasis Tėvas „nusprendė įgalioti vietinių Bažnyčių vyskupus ordinarus duoti leidimus švęsti Brolijos kunigų sielovadinėje globoje esančių tikinčiųjų santuokas“

Drausmės būtinybė

<...> Mes, krikščionys vyrai, turime žinoti, kam mums reikalinga drausmė, nes jos iš tiesų mums reikia. Kalbant apie mane, kol nesuvokiau, kas aš esu Dievo akimis, ir kol nepradėjau iš tikrųjų sekti Jėzaus Kristaus nubrėžtu keliu, tol nesupratau, kas aš esu iš tikrųjų ir kaip vyras turi vertinti bei laikytis disciplinos. <...>