Romos Katalikų Bažnyčios kongregacija
TITULINISDievas mirė? Sekuliarizacija ir kas po jos
Kun. Edmundas Naujokaitis (paskaita Vilniuje)
Kviečiame žiūrėti kun. Edmundo Naujokaičio FSSPX spalio 26 d. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete skaitytos paskaitos „Dievas mirė? Sekuliarizacija ir kas po jos“ vaizdo įrašą. Paskaitą organizavo jaunimo sambūris „Pro Patria“.


Keturi kardinolai paviešino istorinį laišką popiežiui Pranciškui, kuriame popiežius prašomas atsakyti į 5 konkrečius klausimus, liečiančius apaštališkojo paraginimo Amoris Laetitia teiginius. 
 
 
 
Šv. Pijaus X kunigų brolijos Prancūzijos distrikto vyresniojo oficialus pranešimas
 
"Katalikų tikėjimas paaukojamas ant klaidingo ekumenizmo altoriaus"
Pop. Pranciškus pakeitė net 27 liturgijos kongregacijos narius

Praeitą savaitę popiežius Pranciškus nustebino katalikus, pakeisdamas net 27 Dieviškojo kulto ir sakramentų disciplinos kongregacijos, vadovaujamos kardinolo Roberto Sarah, narius. Apžvalgininkai netruko pastebėti, jog šių paskyrimų tikslas - tradicinės liturgijos šalininkus bei „konservatyvesnius“ narius pakeisti „progresyvesniais“.
6 priežastys, kodėl "interkomunija" su liuteronais yra neįmanoma
Kun. Brian Harrison, O.S.
Popiežiaus Pranciškaus ir Pasaulio liuteronų federacijos (kuriai priklausančios bažnyčios, beje, pripažįsta teisę į abortą ir tos pačios lyties „santuokas“) prezidento spalio 31 d. Lunde, Švedijoje, pasirašyta bendra deklaracija su pasiūlymu darbuotis, kad būtų galima kartu priimti eucharistinę Komuniją, kelia didžiulį nerimą...

Kristus Karalius
Kun. Shane Pezzutti (pamokslas)
 
Kartūzų vienuoliai turi labai gražų Vienuolijos šūkį: „Kryžius stovi, o pasaulis sukasi“. Labai įdomu tai, kad šie žodžiai yra išraižyti ant Šventojo Petro aikštės obelisko, Romoje. „Kryžius stovi, o pasaulis sukasi.“ Tai Senovės Egipto obeliskas, kuris anksčiau buvo pagoniškų dievų paminklas, o vėliau buvo atvežtas į Romą kaip Romos imperijos trofėjus. Pirmasis popiežius, šv. Petras, buvo nukankintas netoli tos vietos, ir tas obeliskas galbūt buvo paskutinis dalykas, kurį jis pamatė, kai buvo nukryžiuotas žemyn galva.Šventasis Liuteris?
 
Spalio 31 - lapkričio 1 dienomis pop. Pranciškus lankysis Švedijoje – dalyvaus Lunde ir Malmėje vyksiančiuose ekumeniniuose renginiuose, kuriais bus pradėta minėti Reformacijos pradžios 500 metų sukaktis. Tai pirmas kartas, kai Romos popiežius pagerbia ir švenčia didžiausio eretiko Bažnyčios istorijoje atminimą.
Čia pateikiame keletą straipsnių apie Liuterio asmenį ir jo klaidingą mokymą (sąrašas bus pildomas):
Arkivysk. Marcel Lefebvre
Pradedame publikuoti reikšmingiausią Marcelio Lefebvre'o knygą "Jie Jį nukarūnavo: Nuo liberalizmo prie apostazės; Susirinkimo tragedija". Arkivyskupas kalba apie tai, kaip liberalizmas įsiskverbė į Bažnyčią.


Mūsų Angelai Sargai
Kun. Shane Pezzuti (pamokslas)
 
Šv. Bazilijus Didysis mokė: „Kiekvienas tikintysis šalia savęs turi angelą – globėją ir gynėją, vedantį jį į dangų.“ Tai yra visuotinis Katalikų Bažnyčios mokymas, kad po krikšto kiekvienas tikintysis turi savo Angelą Sargą...
2016 metais į šv. Pijaus X kunigų brolijos seminarijas įstojo 57 nauji seminaristai

Pirmomis spalio mėnesio dienomis Šv. Pijaus X kunigų brolijos seminarijos šiauriniame pusrutulyje pasitiko naujuosius pretendentus į kunigystę. Praėję šešerius metus truksiančią filosofijos, istorijos, kanonų teisės ir teologijos programą, po intensyvaus maldos ir liturgijos gyvenimo, jie, Dievui panorėjus, bus įšventinti į kunigus visai amžinybei.
Švč. Mergelė Marija, Rožančiaus Karalienė
Kun. Edmundas Naujokaitis (pamokslas)
 
Šį pirmąjį spalio sekmadienį švenčiame Švč. Mergelės Marijos Rožančinės, arba Rožančiaus Karalienės išorinę iškilmę. Ši šventė kilo ne iš pamaldžių minčių, bet iš realių kovų, iš gyvenimo vargų, galima sakyti, iš pačios Bažnyčios istorijos. Tokia yra rožančiaus istorija ir tokia šios maldos intencija: ne tik užimti mintis, ne tik duoti medžiagos apmąstymams, bet ir paveikti pavienių krikščionių ir visos Bažnyčios gyvenimą.


Ar pasauliečiai turi puoselėti tylą?

...Visi didieji šventieji, mistikai ir dvasiniai vadovai pataria tylą kaip patikimą kelią į šventumą... Tačiau kaip pasauliečiui, turinčiam darbą ir gal net šeimą, įmanoma puoselėti tylos dorybę?

Su didžiuliu nerimu: mes kaltiname popiežių Pranciškų
Michael Matt, Christopher Ferrara, John Vennari


 
Šv. Pijaus X brolija skelbia šį trijų labai įtakingų Amerikos tradicinių katalikų žurnalistų laišką, nes tai yra labai gera daugelio doktrininių ir moralinių pop. Pranciškaus pontifikato problemų santrauka. Brolija nebūtinai sutinka su visomis šiame laiške ir klaidų sąraše išdėstytomis autorių mintimis. Tačiau čia nurodyti pop. Pranciškaus žodžiai ir veiksmai yra istoriškai pagrįsti ir gali būti nesunkiai patikrinami."Asmeninio ryšio su Jėzumi" problema
Dr. Jay Boyd
 
…pakrikštytas bei Sutvirtinimo sakramentą priėmęs katalikas, dažnai einantis išpažinties ir priimantis Šv. Komuniją Bažnyčios nustatytu būdu, tikrai palaiko „asmeninį ryšį“ su Jėzumi – nesvarbu, ar jis vartoja šią frazę, ar ne...


KONTAKTAI
PAREMKITE MUS
PAMALDŲ LAIKAS KAUNE
LITURGINIS KALENDORIUS
FSSPX on YouTube
 
 
 
      
 
 
 
      
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
   
 


 
   
   
 
   
 
           Daugiau...
 
 
     
 
© VšĮ „Laetitia”, 2006Dipolis