Antrasis Dievo Motinos apsireiškimas Fatimoje ir jo pamokos

Antrojo apsireiškimo pabaigoje vaikai išvydo kai ką labai įspūdinga. Jie pamatė ŠIRDĮ, apsuptą erškėčių, kurie atrodė lyg ją perdūrę. Vaikai suprato, kad tai Nekaltoji Marijos Širdis, kurią labai žeidžia žmonių piktžodžiavimai ir nuodėmės, ir kad toji Širdis prašo ištikimų katalikų už jas atsilyginti.

Pasirengimo Brolijos piligriminei kelionei į Fatimą novena

Pijaus X kunigų brolijos Azijos regiono vyresnysis šiuo laišku kreipiasi į Nekaltosios riterius, kviesdamas juos atlikti pasirengimo noveną prieš rugpjūčio 19–20 d. kelionę į Fatimą. Visi mes galime įsijungti į šią noveną nuo rugpjūčio 11 iki 19 dienos, net nebūdami Nekaltosios riteriai ir galėdami pabūti Marijos Šventovėje tik savo malda.

Tęstinumo hermeneutikos mitas

Konservatyvios grupės kartu su daugeliu Bažnyčios narių puoselėja ypatingą pagarbą Vatikano II Susirinkimui ir jo dokumentams. Tiesą sakant, pastoracinį susirinkimą jie iškelia iki neklaidingos dogmos lygio. Remdamiesi Benedikto XVI tęstinumo hermeneutikos teze, jie stengiasi aiškinti Vatikano II Susirinkimą Tradicijos šviesoje, nematydami jame jokio pertrūkio, jokios, net menkiausios, klaidos, pritardami viskam. Taip negalima.

Dar vienas keturių kardinolų laiškas popiežiui. Šis taip pat nesulaukė atsakymo

Praėjus septyniems mėnesiems po dubia (lot. abejonių) pareiškimo, šio pavasario viduryje popiežius Pranciškus gavo dar vieną laišką nuo tų pačių keturių kardinolų, pasirašytą Carlo Caffarra‘os kitų trijų kardinolų – Walterio Brandmüllerio, Raymondo L. Burke‘o ir Joachimo Meisnerio – vardu.