Romos Katalikų Bažnyčios kongregacija
TITULINIS
 
23 žinomi pasaulio akademikai pasirašė dokumentą, kuriame išreiškiamas „gilus dėkingumas ir visiška parama“ keturių kardinolų popiežiui Pranciškui įteiktam laiškui, vadinamam dubia, kuriame popiežiui pateikiami penki klausimai apie katalikų doktriną, reikalaujantys atsakymo „taip“ arba „ne“.


Prigimtinė tvarka ir liberalizmas
Arkivysk. Marcel Lefebvre
Toliau publikuojame reikšmingiausią Marcelio Lefebvre'o knygą "Jie Jį nukarūnavo: Nuo liberalizmo prie apostazės; Susirinkimo tragedija". Arkivyskupas kalba apie tai, kaip liberalizmas įsiskverbė į Bažnyčią.
Keturios Mišių dalys
Kun. Shane Pezzutti (pamokslas)
Brangūs tikintieji, Religija yra labai natūrali žmonijai. Peržiūrėkite trumpai visą žmonijos istoriją. Kiekviena tauta turėjo savo religiją, religinius ritualus, aukas ir apeigas. Religija visada buvo labai svarbi visuomenės dalis. <...>


Dievas mirė? Sekuliarizacija ir kas po jos
Kun. Edmundas Naujokaitis (paskaita Vilniuje)
Kviečiame žiūrėti kun. Edmundo Naujokaičio FSSPX spalio 26 d. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete skaitytos paskaitos „Dievas mirė? Sekuliarizacija ir kas po jos“ vaizdo įrašą. Paskaitą organizavo jaunimo sambūris „Pro Patria“.


Keturi kardinolai paviešino istorinį laišką popiežiui Pranciškui, kuriame popiežius prašomas atsakyti į 5 konkrečius klausimus, liečiančius apaštališkojo paraginimo Amoris Laetitia teiginius. 
 
 
 
Šv. Pijaus X kunigų brolijos Prancūzijos distrikto vyresniojo oficialus pranešimas
 
"Katalikų tikėjimas paaukojamas ant klaidingo ekumenizmo altoriaus"
Pop. Pranciškus pakeitė net 27 liturgijos kongregacijos narius

Praeitą savaitę popiežius Pranciškus nustebino katalikus, pakeisdamas net 27 Dieviškojo kulto ir sakramentų disciplinos kongregacijos, vadovaujamos kardinolo Roberto Sarah, narius. Apžvalgininkai netruko pastebėti, jog šių paskyrimų tikslas - tradicinės liturgijos šalininkus bei „konservatyvesnius“ narius pakeisti „progresyvesniais“.
6 priežastys, kodėl "interkomunija" su liuteronais yra neįmanoma
Kun. Brian Harrison, O.S.
Popiežiaus Pranciškaus ir Pasaulio liuteronų federacijos (kuriai priklausančios bažnyčios, beje, pripažįsta teisę į abortą ir tos pačios lyties „santuokas“) prezidento spalio 31 d. Lunde, Švedijoje, pasirašyta bendra deklaracija su pasiūlymu darbuotis, kad būtų galima kartu priimti eucharistinę Komuniją, kelia didžiulį nerimą...Šventasis Liuteris?
 
Spalio 31 - lapkričio 1 dienomis pop. Pranciškus lankysis Švedijoje – dalyvaus Lunde ir Malmėje vyksiančiuose ekumeniniuose renginiuose, kuriais bus pradėta minėti Reformacijos pradžios 500 metų sukaktis. Tai pirmas kartas, kai Romos popiežius pagerbia ir švenčia didžiausio eretiko Bažnyčios istorijoje atminimą.
Čia pateikiame keletą straipsnių apie Liuterio asmenį ir jo klaidingą mokymą (sąrašas bus pildomas):
Vien tik Biblija?
Protestantizmo įtaka Naujiesiems AmžiamsAr pasauliečiai turi puoselėti tylą?

...Visi didieji šventieji, mistikai ir dvasiniai vadovai pataria tylą kaip patikimą kelią į šventumą... Tačiau kaip pasauliečiui, turinčiam darbą ir gal net šeimą, įmanoma puoselėti tylos dorybę?

Su didžiuliu nerimu: mes kaltiname popiežių Pranciškų
Michael Matt, Christopher Ferrara, John Vennari


 
Šv. Pijaus X brolija skelbia šį trijų labai įtakingų Amerikos tradicinių katalikų žurnalistų laišką, nes tai yra labai gera daugelio doktrininių ir moralinių pop. Pranciškaus pontifikato problemų santrauka. Brolija nebūtinai sutinka su visomis šiame laiške ir klaidų sąraše išdėstytomis autorių mintimis. Tačiau čia nurodyti pop. Pranciškaus žodžiai ir veiksmai yra istoriškai pagrįsti ir gali būti nesunkiai patikrinami."Asmeninio ryšio su Jėzumi" problema
Dr. Jay Boyd
 
…pakrikštytas bei Sutvirtinimo sakramentą priėmęs katalikas, dažnai einantis išpažinties ir priimantis Šv. Komuniją Bažnyčios nustatytu būdu, tikrai palaiko „asmeninį ryšį“ su Jėzumi – nesvarbu, ar jis vartoja šią frazę, ar ne...


KONTAKTAI
PAREMKITE MUS
PAMALDŲ LAIKAS KAUNE
LITURGINIS KALENDORIUS
FSSPX on YouTube
 
 
 
      
 
 
 
      
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
   
 


 
   
   
 
   
 
           Daugiau...
 
 
     
 
© VšĮ „Laetitia”, 2006Dipolis